1 Piastre 1932-1936

1 Piastre 1932-1936

French Indochina 1 Piastre 1932-1936

Tiền giấy Đông Dương 1 đồng gánh dừa ( có 6 loại )

Loại số màu xanh 

Giai đoạn 2 (1923 - 1939) Đợt 3 (1932 - 1936)

P-52 1 Piatre 1932 - 1936. Hình chìm: có hình chìm

Khuôn khổ: 127mm x 81mm

Mặt trước: Hình ảnh phụ nữ Bắc Việt và điện Minh Lâu (Huế)

Mặt sau: Người đàn ông Việt gánh dừa

1 Piastre 1932 - SỐ 1 MÀU XANH

Loại số màu đỏ - CÓ 3 MẪU CHỨ KÝ và loại thiếu dấu ở chử MỘT mặt sau

Giai đoạn 2 (1923 - 1939) Đợt 3 (1932 - 1936)

1 Piatre 1932 - 1936. Hình chìm: có hình chìm

Khuôn khổ: 127mm x 81mm

Mặt trước: Hình ảnh phụ nữ Bắc Việt và điện Minh Lâu (Huế)

Mặt sau: Người đàn ông Việt gánh dừa

1 Piastre 1936 - SỐ 1 MÀU ĐỎ CHỬ KÝ 2 


  • Lượt xem: 1091
  • Mã sản phẩm: VN005
  • Tình trạng: Còn hàng
9 Product(s) Sold
  • 0 VND