1000 Đồng Trương Công Định 1975 SPECIMEN (HIẾM)

1000 Đồng Trương Công Định 1975 SPECIMEN (HIẾM)

Tiền Việt Nam 1000 Đồng Trương Công Định 1975

Tiền chưa phát hành, dự kiến phát hành thì đến sự kiện 30/4 nên hiện tại loại tiền này chỉ có giấy mẫu và hầu hết chỉ có tiền mới nguyên (do chưa được lưu hành, chỉ có nguyên nhân cũ là do thời gian và quá trình bảo quản gây ra). Giá tham khảo ~2000USD/tờ

- Tiền mới và khác seri hình đăng

1000 Đồng Trương Công Định 1975

  • Lượt xem: 1713
  • Mã sản phẩm: VN060
  • Tình trạng: Còn hàng
9 Product(s) Sold
  • 0 VND