200 Đồng 1951 màu xanh lá - HIẾM

200 Đồng 1951 màu xanh lá - HIẾM

Tiền Việt Nam 200 Đồng 1951

200 đồng Bộ đội đang tập luyện, Đoàn người gánh gạo - màu xanh lá [ RẤT HIẾM ]

200 Dong 1951 
Không bóng chìm

200 Đồng 1951

  • Lượt xem: 483
  • Mã sản phẩm: VN093
  • Tình trạng: Còn hàng
7 Product(s) Sold
  • 0 VND