200 Piastres 1954, Cambodia

200 Piastres 1954, Cambodia

200 PIASTRES = 200 RIELS (1953) - 200 đồng mặt đá

Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)

P-98 200 Piastres 1952 -1954 Phát hành tại Cao Miên

Kích thước: 207mm x 113mm

Màu sắc: In nhiều màu

Mặt trước: hình ảnh của 2 nước giống nhau (Lào không phát hành loại này)

Mặt sau: Hình tháp Bayon với hình thần 4 mặt ở Angkor



  • Lượt xem: 467
  • Mã sản phẩm: VN091
  • Tình trạng: Còn hàng
4 Product(s) Sold
  • 0 VND