French Indochina 10 Piastres 1953, Cambodia

French Indochina 10 Piastres 1953, Cambodia

10 PIASTRES = 10 RIEL (1953) - 10 đồng múa Miên

Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)

P-96 10 Piastres 1952 -1954 Phát hành tại Cambodia

Kích thước: 140mm x 87mm

Màu sắc: Màu đỏ và ửng vàng

Mặt trước: hình ảnh của 3 nước giống nhau

Mặt sau: điệu múa Miên


  • Lượt xem: 810
  • Mã sản phẩm: VN178
  • Tình trạng: Còn hàng
9 Product(s) Sold
  • 0 VND