100 Đồng Máy Cày 1955 - 2 chữ cái trong Seri

100 Đồng Máy Cày 1955 - 2 chữ cái trong Seri

Tiền Việt Nam 100 Đồng Máy Cày 1955

Tờ 100 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại American Banknote Company, USA.

Phát hành ngày 25.10.1957.

Mặt trước: Nông dân lái máy cày.

Mặt sau: Con phụng múa. Khổ: 155mm x 66mm. 

100 Đồng Máy Cày 1955

  • Lượt xem: 1844
  • Mã sản phẩm: VN052
  • Tình trạng: Còn hàng
0 Product(s) Sold
  • 400.000 VND