500 Đồng Viện Bảo Tàng 1964

500 Đồng Viện Bảo Tàng 1964

Tiền Việt Nam 500 Đồng Viện Bảo Tàng 1964

Tờ 500 Đồng Lân Đấu năm 1964 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.

Phát hành ngày 24.08.1964.Thu hồi ngày 25.6.1966.

Mặt trước: Bảo Tàng Viện trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Mặt sau: Hai kỳ lân giỡn trái châu.Khổ: 150mm x 75mm.

500 Đồng Viện Bảo Tàng 1964

  • Lượt xem: 567
  • Mã sản phẩm: VN156
  • Tình trạng: Còn hàng
0 Product(s) Sold
  • 250.000 VND