Phát hành 1921-1939


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

1 Piastre 1932-1936

French Indochina 1 Piastre 1932-1936Tiền giấy Đông Dương 1 đồng gánh dừa ( có 6 loại )Loại số màu xa..

0 VND

1 Piastres 1921-1931

French Indochina 1 Piastres 1921-1931Tiền giấy Đông Dương 1 đồng nón sắt ( loại này có 2 chữ ký )Gia..

0 VND

5 Piastres 1932-1936

French Indochina 5 Piastres 1932-1936Tiền giấy Đông Dương 5 đồng gò mốiGiai đoạn 2 (1923 - 1939) Đợt..

0 VND

5 Piastres 1926-1931

French Indochina 5 Piastres 1926-1931Tiền giấy Đông Dương 5 đồng con công ( loại này có 2 chữ ký )..

0 VND

20 Piastres 1936-1939

French Indochina 20 Piastres 1936-1939Tiền giấy Đông Dương 20 đồng Băng Trắng - Băng Đỏ hoặc 20 đồng..

0 VND

20 Piastres 1928-1931

French Indochina 20 Piastres 1928-1931Tiền giấy Đông Dương 20 đồng quả táo.Giai đoạn 2 (1923 - 1939)..

0 VND

100 Piastres 1925-1939(100 đỉnh lư)

Mô tả- Hình thật- Còn những sản phẩm khác với chất lượng và giá cả khác nhau- Giá tùy thuộc vào chất..

0 VND

500 Piastres 1939

French Indochina 500 Piastres 1939"500 QỦA ĐỊA CẦU - BĂNG TRẮNG, 500 đồng mẹ bồng con"Giai đoạn 2 (1..

0 VND