Phát hành đợt cuối 1946-1951


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

500 Piastres 1951

"500 QỦA ĐỊA CẦU - BĂNG ĐỎ"Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954)Kích thước: 190mm x 103mmMàu sắc:..

0 VND

5 Piastres 1946-1949

Tiền giấy Đông Dương 5 đồng gò mối..

0 VND

20 Piastres 1949

20 PIASTRES (1949) - LOẠI BĂNG ĐỎGiai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954)Kích thước: 160mm x 86mmMàu..

0 VND

1000 Piastres 1951

1000 đồng mặt đáChữ ký nhu giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954)Mẫu này không phát hành..

0 VND

100 Piastres 1947-1954

100 PIASTRES (1947 - 1954) - 100 đồng quản tượngGiai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954)Kích thước: ..

0 VND