Viện Phát Hành Vietnam, Laos & Cambodia 1953-1954


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

200 Piastres 1954, Cambodia

200 PIASTRES = 200 RIELS (1953) - 200 đồng mặt đáGiai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-98 200 Pi..

0 VND

200 Piastres 1954, Vietnam

200 PIASTRES = 200 DONG (1953) - 200 đồng Bảo ĐạiGiai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-98 200 Pi..

0 VND

French Indochina 5 Piastres 1953 Vietnam

5 PIASTRES = 5 ĐỒNG (1953)Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-106 5 Piastres 1952 -1954 Phát h..

0 VND

French Indochina 5 Piastres 1953, Laos

5 PIASTRES = 5 KIP (1953)Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-101 5 Piastres 1952 -1954 Phát hà..

0 VND

French Indochina 5 Piastres 1953, Cambodia

5 PIASTRES = 5 RIELS (1953)Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-95 5 Piastres 1952 -1954 Phát h..

0 VND

100 Piastres 1954, Vietnam

100 PIASTRES = 100 Dong (1954) - 100 đồng 3 cô gái VNGiai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-103 1..

0 VND

French Indochina 100 Piastres 1954, Laos

100 PIASTRES = 100 KIP (1954) - 100 đồng 3 cô gái LàoGiai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-103 1..

0 VND

French Indochina 100 Piastres 1954, Cambodia

100 PIASTRES = 100 RIELS (1954) - 3 cô gái CamGiai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-97 100 Piast..

0 VND

French Indochina 10 Piastres 1953 Vietnam

10 PIASTRES = 10 ĐỒNG (1953) - 10 đồng Vịnh Hạ LongGiai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-107 10 ..

0 VND

French Indochina 10 Piastres 1953 Laos

10 PIASTRES = 10 ĐỒNG (1953) - 10 đồng cô gái LàoGiai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-102 10 Pi..

0 VND

French Indochina 10 Piastres 1953, Cambodia

10 PIASTRES = 10 RIEL (1953) - 10 đồng múa MiênGiai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-96 10 Piast..

0 VND

French Indochina 1 Piastre 1953 Vietnam

1 PIASTRE = 1 ĐỒNG (1953)( 1 đồng thuốc bắc)Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 2 (1952)P-104 1 Piastre 1952&nb..

0 VND

French Indochina 1 Piastre 1953 Laos

1 PIASTRE = 1 KIP (1953)( 1 đồng thuốc bắc)Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 1 (1953 - 1954)P-99 1 Piastre 19..

0 VND

1 PIASTRE (1953)

1 PIASTRE (1953)Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 1 (1953 - 1954)P-92 1 Piastre 1953 - 1954Phát hành chung 3 ..

0 VND

French Indochina 1 Piastre 1954, Vietnam

Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-105 1 Piastre 1952 -1954 Phát hành tại Việt NamKích thước:..

0 VND

French Indochina 1 Piastre 1954,Laos

1 PIASTRE = 1 KIP (1954)( chùa 3 nốc )Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-100 1 Piastre 1952 -..

0 VND

French Indochina 1 Piastre 1954,Cambodia

1 PIASTRE = 1 RIEL (1954) ( chùa 2 nốc )Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954)P-94 1 Piastre 1952 ..

0 VND