Tiền Giấy Cotton 1987-1994


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

100 Đồng 1991

Giới thiệu 100 Đồng 1991100 Đồng năm 1991: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn, mặt sau là hình ch..

20.000 VND

500 Đồng 1988

Tiền Việt Nam 500 Đồng 1988..

10.000 VND

1000 Đồng 1987

Tiền Việt Nam 1000 Đồng 1987Mô tả- Hình minh họa- Tiền bán chất lượng tương đương,khác seri- Giá cả ..

400.000 VND

2000 Đồng 1987

Tiền Việt Nam 2000 Đồng 1987Mô tả- Hình minh họa- Tiền bán chất lượng tương đương,khác seri- Gi..

600.000 VND

5000 Đồng 1987

 Tiền Việt Nam 5000 Đồng  19875000 Đồng năm 1987: Mặt trước hình Quốc Huy, Bác Hồ, mặ..

90.000 VND

10.000 Đồng năm 1990 - HIẾM

Tiền Việt Nam 10.000 Đồng năm 199010.000 Đồng năm 1993: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn, Bác H..

300.000 VND

10.000 Đồng 1993 | 10k tiền giấy đỏ

Tiền Việt Nam 10.000 Đồng năm 1993: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn, Bác Hồ, mặt sau là hình thuyề..

70.000 VND

20.000 Đồng 1991 | 20k tiền giấy cotton 1991

Tiền việt Nam 20.000 Đồng  199120.000 Đồng năm 1991: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn, Bác..

70.000 VND

50.000 Đồng năm 1990 - HIẾM

Tiền Việt Nam 50.000 Đồng năm 1990 Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn và Bác Hồ, mặt sau là hình..

300.000 VND

50.000 Đồng năm 1994 | 50k tiền giấy xanh lá 1994

Tiền Việt Nam 50.000 Đồng năm 1994 50.000 Đồng năm 1994: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn ..

150.000 VND

100.000 Đồng 1994 | 100k tiền giấy cotton

Tiền Việt Nam 100.000 Đồng 1994  Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn và Bác Hồ, mặt sau ..

250.000 VND