Quá Độ XHCN 1966 (phát hành 1975)


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

10 Xu 1966

Tiền Việt Nam 10 Xu 1966 Tờ 10 Xu 1966: Mặt trước là hình ruộng Muối, mặt sau là hình Sông Cửu..

90.000 VND

20 Xu 1966

Tiền Việt Nam 20 Xu 1966 Tờ 20 Xu 1966: Mặt trước là hình rừng cao su, mặt sau là hình bộ đội ..

100.000 VND

50 Xu 1966

Tiền Việt Nam 50 Xu 1966Tờ 50 Xu 1966: Mặt trước là hình thu hoạch Mía , mặt sau là hình đan ch..

120.000 VND

1 Đồng 1966

Tiền Việt Nam 1 Đồng 1966Tờ 1 Đồng 1966: Mặt trước là hình ghe chở dừa Nam Bộ, mặt sau là hình ..

90.000 VND

2 Đồng 1966

Tiền Việt Nam 2 Đồng 1966 Tờ 2 Đồng 1966: Mặt trước là hình ảnh cây cầu Móng Sài Gòn, mặt ..

120.000 VND

5 Đồng 1966

 Tiền Việt Nam 5 Đồng 1966Tờ 5 Đồng 1966: Mặt trước là hình xưởng dệt Sài Gòn, mặt sau là ..

180.000 VND

10 Đồng 1966

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1966Tờ 10 Đồng 1966: Mặt trước là hình 3 cô đại diện cho 3 miền, mặt sau ..

400.000 VND

50 Đồng 1966

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1966Tờ 50 Đồng 1966: Mặt trước là hình công binh Xưởng, mặt sau là hình m..

1.400.000 VND