Tiền Thành Thái (1875 - 1920)


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

French Indochina 1 Piastre 1903-1921

Tiền giấy 1 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải Phòng Khuôn khổ: 140mm x 105mmMặt trước:..

0 VND

5 Piastres 1909-1920 ( Hải Phòng )

Tiền giấy 5 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải Phòng )Khuôn khổ: 182mm x 93mmMặt trước: Tượn..

0 VND

5 Piastres 1909-1920 Sài Gòn 1913 và 1915

French Indochina 5 Piastres 1909-1920Tiền giấy 5 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải Phòng )K..

0 VND

20 Piastres 1909-1920 ( Hải Phòng )

Tiền giấy 20 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải Phòng )Khuôn khổ: 209mm x 119mmMặt trước: Tư..

0 VND

20 Piastres 1909-1920 ( Sài Gòn )

Tiền giấy 20 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải Phòng )Khuôn khổ: 209mm x 119mmMặt trước: Tư..

0 VND

100 Piastres 1911-1925 ( Hải Phòng )

Tiền giấy 100 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải Phòng )Khuôn khổ: 209mm x 119mmMặt trước: T..

0 VND

100 Piastres 1911-1925 (Sài Gòn )

1920 100 Piastres, Saigon branchTiền giấy 100 đồng Thành Thái - Sài Gòn..

0 VND