Tiền Ủy Ban Giải Phóng Miền Nam 1963


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

5 Đồng 1963

Tiền Việt Nam 5 Đồng 19635 Đồng 1963: Mặt trước hình hái chè ở đồn điền Phú Lộc – Lâm Đồng và m..

300.000 VND

50 Xu 1963

Tiền Việt Nam 50 Xu 196350 Xu 1963: Mặt trước và mặt sau hình Ngôi Sao, kích thước : 112×56(mm)..

130.000 VND

50 Đồng 1963

Tiền Việt Nam 50 Đồng 196350 Đồng 1963: Mặt trước hình đoàn xe trên đường Trường Sơn và mặt sau..

1.200.000 VND

2 Đồng 1963

Tiền Việt Nam 2 Đồng 19632 Đồng 1963: Mặt trước đồng bào Thượng đi dân công và mặt sau hình ảnh..

150.000 VND

20 Xu 1963

Tiền Việt Nam 20 Xu 196320 Xu 1963: Mặt trước và mặt sau hình Ngôi Sao, kích thước : 108×5..

100.000 VND

1 Đồng 1963

Tiền Việt Nam 1 Đồng 19631 Đồng 1963: Mặt trước gặt lúa và mặt sau hình lớp học, kích thước : 1..

30.000 VND

10 Xu 1963

Tiền Việt Nam 10 Xu 196310 Xu 1963: Mặt trước và mặt sau hình Ngôi Sao và hình ảnh con Rồng.Kíc..

70.000 VND

10 Đồng 1963

Tiền Việt Nam 10 Đồng 196310 Đồng 1963: Mặt trước hình thu hoạch Mía và mặt sau hình ảnh phục k..

400.000 VND