Tiền Giấy Việt Nam 1976


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

5 Hào 1976

Tiền Việt Nam 5 Hào 1976  Tờ 5 Hào 1976: mặt trước là hình Quốc Huy, mặt sau là hình ản..

50.000 VND

1 Đồng 1976

Tiền Việt Nam 1 Đồng 1976 Tờ 1 Đồng 1976: mặt trước hình Quốc Huy, mặt sau là hình ảnh Nhà Máy..

30.000 VND

5 Đồng 1976

Tiền Việt Nam 5 Đồng 1976Tờ 5 Đồng 1976: Mặt trước hình Quốc Huy, mặt sau Bến Cảng Sài GònKích thước..

40.000 VND

10 Đồng 1976

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1976 Tờ 10 Đồng 1976: Mặt trước hình Quốc Huy, mặt sau hình ảnh Voi kéo gỗ ..

70.000 VND

20 Đồng 1976

Tiền Việt Nam 20 Đồng 1976Tờ 20 Đồng 1976: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau Máy Cày v..

120.000 VND

50 Đồng 1976

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1976Tờ 50 Đồng 1976: Mặt trước hình Ngôi Sao và Bác Hồ, mặt sau hình..

150.000 VND