Tiền Giấy Việt Nam 1980-1981


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

2 Đồng 1980

Tiền Việt Nam 2 Đồng 1980Tờ 2 Đồng 1980: Mặt trước là hình Quốc Huy và hoa văn, mặt sau là cầu ..

25.000 VND

10 Đồng 1980

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1980Tờ 10 Đồng 1980: Mặt trước là hình hoa văn, Hoa Sen, mặt sau là ..

30.000 VND

30 Đồng 1981 - số Seri NHỎ

Tiền Việt Nam 30 Đồng 1981Tờ 30 Đồng 1981: Mặt Trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau là hình b..

300.000 VND

30 Đồng 1981 - số Seri LỚN - HIẾM

Tiền Việt Nam 30 Đồng 1981 Tờ 30 Đồng 1981: Mặt Trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau là hình bế..

1.500.000 VND

100 Đồng 1980 Seri Lớn

Tiền Việt Nam 100 Đồng 1980 Tờ 100 đồng 1981: Mặt trước là hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau ..

170.000 VND

100 Đồng 1980 Seri Nhỏ

Tiền Việt Nam 100 Đồng 1980Tờ 100 đồng 1981: Mặt trước là hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau là h..

150.000 VND