Tiền Giấy Việt Nam 1985


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

5 hào 1985

Tiền việt Nam 5 hào 1985 Tờ 5 Hào: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau số 5 và hoa văn. Mô tả ..

100.000 VND

1 Đồng 1985

Tiền Việt Nam 1 đồng 1985 Tờ 1 Đồng: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau hòn Phụ Tử Hà Tiên. Mô tả..

25.000 VND

2 Đồng 1985

Tiền Việt Nam2 Đồng 1985Tờ 2 Đồng: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau bến cảng Xi Măng Hà Tiên.Mô tả-..

30.000 VND

5 Đồng 1985

Tiền Việt Nam 5 Đồng 1985 Tờ 5 Đồng: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau cầu Tràng Tiền ở Huế...

35.000 VND

10 Đồng 1985

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1985 Tờ 10 Đồng: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau đền Ngọc Sơn ở Hoàn Kiếm. ..

40.000 VND

30 Đồng 1985

Tiền Việt Nam 30 Đồng 1985 Tờ 30 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau chùa 1 cột ở..

300.000 VND

50 Đồng 1985 - Mẫu 1

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1985Tờ 50 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau thủy điện..

80.000 VND

50 Đồng 1985 - Mẫu 2

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1985Tờ 50 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau cầu Thăng Long..

80.000 VND

100 Đồng 1985

Tiền Việt Nam 100 Đồng 1985 Tờ 100 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau nông ..

150.000 VND

20 Đồng 1985

Tiền Việt Nam 20 Đồng 1985Tờ 20 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau chùa 1 cột ở H..

45.000 VND

500 Đồng 1985

 Tiền Việt Nam 500 Đồng 1985Tờ 500 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau là hìn..

250.000 VND