Tiền Việt Nam Cộng Hòa (Tiền Miền Nam)


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

50 Đồng 1966

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1966Tiền giấy 50 đồng Ngày phát hành: 14.03.1966.Mặt trước: Hoa văn...

250.000 VND

10 Đồng 1955 lần 2 - in lỗi THỦ QUY

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1955 lần 2Tiền giấy 10 đồng (có 2 loại Thủ Quy - Thủ Quỹ) Ngày phát ..

220.000 VND

5000 Đồng Đầu Beo 1975 (HIẾM)

 Tiền Việt Nam 5000 Đồng Đầu Beo 1975Giá dao động từ 500 đến 1.000USD trở lên tùy thời điể..

0 VND

500 Đồng Con Cọp 1972

 Tiền Việt Nam 500 Đồng Con Cọp 1972 Tờ 500 đồng hình Hổ 1972 In tại Thomas de la R..

100.000 VND

50 Đồng Con Ngựa 1972

Tiền Việt Nam 50 Đồng Con Ngựa 1972Tờ 50 đồng  hình Ngựa 1972 In tại Bradbury Winkinson, A..

80.000 VND

200 Đồng Con Nai 1972

Tiền Việt Nam 200 Đồng Con Nai 1972Tờ 200 đồng con Nai năm 1972 được in tại Thomas de la Rue, A..

200.000 VND

10000 Đồng Đầu Trâu 1975 (HIẾM)

Tiền Việt Nam 10000 Đồng Đầu Trâu 1975Giá dao động từ 500 đến 1.000USD trở lên tùy thời điểm và..

0 VND

1000 Đồng Trương Công Định 1975 SPECIMEN (HIẾM)

Tiền Việt Nam 1000 Đồng Trương Công Định 1975Tiền chưa phát hành, dự kiến phát hành thì đến sự ..

0 VND

1000 Đồng Con Voi 1972

Tiền Việt Nam 1000 Đồng Con Voi 1972 Tiền giấy 1000 đồng  Ngày phát hành: 25.08.19..

70.000 VND

100 Đồng Con Trâu 1972

Tiền Việt Nam 100 Đồng Con Trâu 1972 Tờ 100 đồng 1972 được in tại Bradbury Winkinson, Anh ..

60.000 VND

500 Đồng Hoa Văn 1970

Tiền Việt Nam 500 Đồng Hoa Văn 1970Tờ 500 Đồng Năm 1970 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc...

40.000 VND

50 Đồng Hoa Văn 1969

Tiền Việt Nam 50 Đồng Hoa Văn 1969Tờ 50 đồng Hoa Văn 1969 được in tại Bradbury Winkinson, Anh Q..

40.000 VND

200 Đồng Hoa Văn 1969

Tiền Việt Nam 200 Đồng Hoa Văn 1969 Tờ 200 đồng 1970 được in tại Thomas de la Rue, Anh Q..

180.000 VND

20 Đồng Hoa Văn 1969

 Tiền Việt Nam 20 Đồng Hoa Văn 1969Tờ 20 đồng hoa văn 1969 In tại Bradbury Winkinson, Anh ..

40.000 VND

1000 Đồng Hoa Văn 1971

Tiền Việt Nam 1000 Đồng Hoa Văn 1971Tờ 1000 Đồng Năm 1971 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Ph..

45.000 VND

100 Đồng Hoa Văn 1969

Tiền Việt Nam 100 Đồng Hoa Văn 1969Tờ 100 Đồng Năm 1970 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát..

70.000 VND

200 Đồng Nguyễn Huệ 1966 - ĐẦU TƯỚNG

Tiền Việt Nam 200 Đồng Nguyễn Huệ 1966Tờ 200 đồng Nguyễn Huệ 1966 cũng gồm 2 loại hình chìm là ..

300.000 VND

200 Đồng Nguyễn Huệ 1966 - ĐẦU RỒNG

 Tiền Việt Nam 200 Đồng Nguyễn Huệ 1966Tờ 200 đồng Nguyễn Huệ 1966 cũng gồm 2 loại hình ch..

450.000 VND

100 Đồng Lê Văn Duyệt 1966 - ĐẦU TƯỚNG

Tiền Việt Nam 100 Đồng Lê Văn Duyệt 1966 Tờ 100 đồng tướng Lê Văn Duyệt 1966 gồm 2 hình ch..

200.000 VND

100 Đồng Lê Văn Duyệt 1966 - ĐẦU RỒNG

Tiền Việt Nam 100 Đồng Lê Văn Duyệt 1966Tờ 100 đồng tướng Lê Văn Duyệt 1966 gồm 2 hình chìm khá..

300.000 VND

500 Đồng Trần Hưng Đạo 1966

Tiền Việt Nam 500 Đồng Trần Hưng Đạo 1966Tiền giấy 500 đồng Ngày phát hành: 27.06.1966.Mặt trướ..

175.000 VND

500 Đồng Viện Bảo Tàng 1964

Tiền Việt Nam 500 Đồng Viện Bảo Tàng 1964Tờ 500 Đồng Lân Đấu năm 1964 In tại Thomas de la Rue, ..

250.000 VND

20 Đồng Cá Hóa Long 1964

Tiền Việt Nam 20 Đồng Cá Hóa Long 1964Tờ 20 Đồng Cá Chép Hóa Long Năm 1965 in tại Thomas de la ..

150.000 VND

1 Đồng Xe Máy Cày 1964

 Tiền Việt Nam 1 Đồng Xe Máy Cày 1964Tờ 1 đồng 1964 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc..

40.000 VND

500 Đồng Ngô Đình Diệm 1962 (500 Đồng Trâu Xanh)

Tiền Việt Nam 500 Đồng Ngô Đình Diệm 1962Tiền giấy 500 đồng (tờ này khá hiếm và mắc đối với tiê..

0 VND

50 Đồng 1955 - KHÔNG PHÁT HÀNH

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1955ĐÂY LÀ LOẠI TIỀN KHÔNG PHÁT HÀNHCHỈ MỚI CÓ BẢN THIẾT KẾ. KHÔNG CÓ THẬ..

0 VND

1000 Đồng Ông Bà Già 1955 (KHÔNG PHÁT HÀNH)

Tiền Việt Nam 1000 Đồng Ông Bà Già 1955South Vietnam 1000 Dong 1955 - không phát hànhTiền giấy ..

0 VND

200 Đồng VNCH 1955 lần 2

Tiền giấy Việt Nam 200 đồng Ngày phát hành: 26.09.1958.Mặt trước: Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ở..

325.000 VND

20 Đồng Bụi Chuối 1955 lần 2

Tiền giấy Việt Nam 20 đồng Ngày phát hành: 02.01.1957.Mặt trước: Hình ảnh nông thôn với thuyền,..

300.000 VND

10 Đồng 1955 lần 2 - THỦ QUỸ

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1955 lần 2 - THỦ QUỸTiền giấy 10 đồng (có 2 loại Thủ Quy - Thủ Quỹ) ..

250.000 VND

1 Đồng Sở Thú 1955 lần 2

Tiền Việt Nam 1 Đồng Sở Thú 1955Tiền giấy 1 đồngNgày phát hành: 01.01.1956.Mặt trước: Đền Trung..

30.000 VND

100 Đồng VNCH 1955 lần 2 - MÀU ĐẬM

Tiền Việt Nam 100 đồng VNCH 1955  Tiền giấy 100 đồng  Ngày phát hành: 25.10.1960. Mặt t..

200.000 VND

100 Đồng VNCH 1955 lần 2 - MÀU NHẠT

Tiền Việt Nam 100 đồng VNCH 1955Tiền giấy 100 đồng Ngày phát hành: 25.10.1960.Mặt trước: Nhà Qu..

200.000 VND

5 Đồng Long Phụng 1955 lần 2 - loại in lỗi Thủ Quy

Tiền Việt Nam 5 Đồng Long Phụng 1955Tiền giấy 5 đồng (loại Thủ Quy )Ngày phát hành: 25.11.1956M..

150.000 VND

5 Đồng Long Phụng 1955 lần 2 - loại Thủ Quỹ

Tiền Việt Nam 5 Đồng Long Phụng 1955Tiền giấy 5 đồng (loại Thủ Quỹ )Ngày phát hành: 25.11.1956M..

80.000 VND

500 Đồng Chùa Thiên Mụ 1955

Tiền Việt Nam 500 Đồng Chùa Thiên Mụ 1955Tờ 500 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại American Bankno..

0 VND

50 Đồng 1956

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1956Tiền giấy 50 đồng Ngày phát hành: 24.10.1955.Mặt trước: Con trâu..

400.000 VND

5 Đồng 1955 lần 1

Tiền Việt Nam 5 Đồng 1955Tờ 5 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA.Ph..

80.000 VND

200 Đồng Lính Bồng Súng 1955 (HIẾM)

Tiền Việt Nam 200 Đồng Lính Bồng Súng 1955200 Đồng lính bông súng ( Sản xuất sau đó bị thu hồi ..

0 VND

20 Đồng 1962

Tiền Việt Nam 20 Đồng 1962Tờ 20 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA...

175.000 VND

2 Đồng 1955

 Tiền Việt Nam 2 Đồng 1955Mô tả- Chất lượng mới 100%- Có nhiều chất lượng và giá cả phù hợ..

80.000 VND

10 Đồng 1962

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1962Tờ 10 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA...

120.000 VND

1 Đồng 1955 lần 1

Tiền Việt Nam 1 Đồng 1955 Mô tả- Chất lượng mới 100%- Có nhiều chất lượng và giá cả phù hợ..

100.000 VND

5 Đồng 1955 Giấy chiêu hồi

Tiền Việt Nam 5 Đồng 1955 Giấy chiêu hồi..

350.000 VND

100 Đồng Máy Cày 1955 - 2 chữ cái trong Seri

Tiền Việt Nam 100 Đồng Máy Cày 1955Tờ 100 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại American Banknote Com..

400.000 VND

100 Đồng Máy Cày 1955 - 1 chữ cái trong Seri

Tiền Việt Nam 100 Đồng Máy Cày 1955Tờ 100 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại American Banknote Com..

300.000 VND