Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1955 Lần 1


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

500 Đồng Chùa Thiên Mụ 1955

Tiền Việt Nam 500 Đồng Chùa Thiên Mụ 1955Tờ 500 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại American Bankno..

0 VND

50 Đồng 1956

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1956Tiền giấy 50 đồng Ngày phát hành: 24.10.1955.Mặt trước: Con trâu..

400.000 VND

5 Đồng 1955 lần 1

Tiền Việt Nam 5 Đồng 1955Tờ 5 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA.Ph..

80.000 VND

200 Đồng Lính Bồng Súng 1955 (HIẾM)

Tiền Việt Nam 200 Đồng Lính Bồng Súng 1955200 Đồng lính bông súng ( Sản xuất sau đó bị thu hồi ..

0 VND

20 Đồng 1962

Tiền Việt Nam 20 Đồng 1962Tờ 20 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA...

175.000 VND

2 Đồng 1955

 Tiền Việt Nam 2 Đồng 1955Mô tả- Chất lượng mới 100%- Có nhiều chất lượng và giá cả phù hợ..

80.000 VND

10 Đồng 1962

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1962Tờ 10 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA...

120.000 VND

1 Đồng 1955 lần 1

Tiền Việt Nam 1 Đồng 1955 Mô tả- Chất lượng mới 100%- Có nhiều chất lượng và giá cả phù hợ..

100.000 VND

5 Đồng 1955 Giấy chiêu hồi

Tiền Việt Nam 5 Đồng 1955 Giấy chiêu hồi..

350.000 VND

100 Đồng Máy Cày 1955 - 2 chữ cái trong Seri

Tiền Việt Nam 100 Đồng Máy Cày 1955Tờ 100 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại American Banknote Com..

400.000 VND

100 Đồng Máy Cày 1955 - 1 chữ cái trong Seri

Tiền Việt Nam 100 Đồng Máy Cày 1955Tờ 100 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại American Banknote Com..

300.000 VND