Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1955 Lần 2


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

10 Đồng 1955 lần 2 - in lỗi THỦ QUY

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1955 lần 2Tiền giấy 10 đồng (có 2 loại Thủ Quy - Thủ Quỹ) Ngày phát ..

220.000 VND

500 Đồng Ngô Đình Diệm 1962 (500 Đồng Trâu Xanh)

Tiền Việt Nam 500 Đồng Ngô Đình Diệm 1962Tiền giấy 500 đồng (tờ này khá hiếm và mắc đối với tiê..

0 VND

50 Đồng 1955 - KHÔNG PHÁT HÀNH

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1955ĐÂY LÀ LOẠI TIỀN KHÔNG PHÁT HÀNHCHỈ MỚI CÓ BẢN THIẾT KẾ. KHÔNG CÓ THẬ..

0 VND

1000 Đồng Ông Bà Già 1955 (KHÔNG PHÁT HÀNH)

Tiền Việt Nam 1000 Đồng Ông Bà Già 1955South Vietnam 1000 Dong 1955 - không phát hànhTiền giấy ..

0 VND

200 Đồng VNCH 1955 lần 2

Tiền giấy Việt Nam 200 đồng Ngày phát hành: 26.09.1958.Mặt trước: Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ở..

325.000 VND

20 Đồng Bụi Chuối 1955 lần 2

Tiền giấy Việt Nam 20 đồng Ngày phát hành: 02.01.1957.Mặt trước: Hình ảnh nông thôn với thuyền,..

300.000 VND

10 Đồng 1955 lần 2 - THỦ QUỸ

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1955 lần 2 - THỦ QUỸTiền giấy 10 đồng (có 2 loại Thủ Quy - Thủ Quỹ) ..

250.000 VND

1 Đồng Sở Thú 1955 lần 2

Tiền Việt Nam 1 Đồng Sở Thú 1955Tiền giấy 1 đồngNgày phát hành: 01.01.1956.Mặt trước: Đền Trung..

30.000 VND

100 Đồng VNCH 1955 lần 2 - MÀU ĐẬM

Tiền Việt Nam 100 đồng VNCH 1955  Tiền giấy 100 đồng  Ngày phát hành: 25.10.1960. Mặt t..

200.000 VND

100 Đồng VNCH 1955 lần 2 - MÀU NHẠT

Tiền Việt Nam 100 đồng VNCH 1955Tiền giấy 100 đồng Ngày phát hành: 25.10.1960.Mặt trước: Nhà Qu..

200.000 VND

5 Đồng Long Phụng 1955 lần 2 - loại in lỗi Thủ Quy

Tiền Việt Nam 5 Đồng Long Phụng 1955Tiền giấy 5 đồng (loại Thủ Quy )Ngày phát hành: 25.11.1956M..

150.000 VND

5 Đồng Long Phụng 1955 lần 2 - loại Thủ Quỹ

Tiền Việt Nam 5 Đồng Long Phụng 1955Tiền giấy 5 đồng (loại Thủ Quỹ )Ngày phát hành: 25.11.1956M..

80.000 VND