Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1964


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

500 Đồng Viện Bảo Tàng 1964

Tiền Việt Nam 500 Đồng Viện Bảo Tàng 1964Tờ 500 Đồng Lân Đấu năm 1964 In tại Thomas de la Rue, ..

250.000 VND

20 Đồng Cá Hóa Long 1964

Tiền Việt Nam 20 Đồng Cá Hóa Long 1964Tờ 20 Đồng Cá Chép Hóa Long Năm 1965 in tại Thomas de la ..

150.000 VND

1 Đồng Xe Máy Cày 1964

 Tiền Việt Nam 1 Đồng Xe Máy Cày 1964Tờ 1 đồng 1964 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc..

40.000 VND