Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1966


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

50 Đồng 1966

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1966Tiền giấy 50 đồng Ngày phát hành: 14.03.1966.Mặt trước: Hoa văn...

250.000 VND

200 Đồng Nguyễn Huệ 1966 - ĐẦU TƯỚNG

Tiền Việt Nam 200 Đồng Nguyễn Huệ 1966Tờ 200 đồng Nguyễn Huệ 1966 cũng gồm 2 loại hình chìm là ..

300.000 VND

200 Đồng Nguyễn Huệ 1966 - ĐẦU RỒNG

 Tiền Việt Nam 200 Đồng Nguyễn Huệ 1966Tờ 200 đồng Nguyễn Huệ 1966 cũng gồm 2 loại hình ch..

450.000 VND

100 Đồng Lê Văn Duyệt 1966 - ĐẦU TƯỚNG

Tiền Việt Nam 100 Đồng Lê Văn Duyệt 1966 Tờ 100 đồng tướng Lê Văn Duyệt 1966 gồm 2 hình ch..

200.000 VND

100 Đồng Lê Văn Duyệt 1966 - ĐẦU RỒNG

Tiền Việt Nam 100 Đồng Lê Văn Duyệt 1966Tờ 100 đồng tướng Lê Văn Duyệt 1966 gồm 2 hình chìm khá..

300.000 VND

500 Đồng Trần Hưng Đạo 1966

Tiền Việt Nam 500 Đồng Trần Hưng Đạo 1966Tiền giấy 500 đồng Ngày phát hành: 27.06.1966.Mặt trướ..

175.000 VND