Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1969


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

500 Đồng Hoa Văn 1970

Tiền Việt Nam 500 Đồng Hoa Văn 1970Tờ 500 Đồng Năm 1970 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc...

40.000 VND

50 Đồng Hoa Văn 1969

Tiền Việt Nam 50 Đồng Hoa Văn 1969Tờ 50 đồng Hoa Văn 1969 được in tại Bradbury Winkinson, Anh Q..

40.000 VND

200 Đồng Hoa Văn 1969

Tiền Việt Nam 200 Đồng Hoa Văn 1969 Tờ 200 đồng 1970 được in tại Thomas de la Rue, Anh Q..

180.000 VND

20 Đồng Hoa Văn 1969

 Tiền Việt Nam 20 Đồng Hoa Văn 1969Tờ 20 đồng hoa văn 1969 In tại Bradbury Winkinson, Anh ..

40.000 VND

1000 Đồng Hoa Văn 1971

Tiền Việt Nam 1000 Đồng Hoa Văn 1971Tờ 1000 Đồng Năm 1971 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Ph..

45.000 VND

100 Đồng Hoa Văn 1969

Tiền Việt Nam 100 Đồng Hoa Văn 1969Tờ 100 Đồng Năm 1970 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát..

70.000 VND