Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1972-1975


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

5000 Đồng Đầu Beo 1975 (HIẾM)

 Tiền Việt Nam 5000 Đồng Đầu Beo 1975Giá dao động từ 500 đến 1.000USD trở lên tùy thời điể..

0 VND

500 Đồng Con Cọp 1972

 Tiền Việt Nam 500 Đồng Con Cọp 1972 Tờ 500 đồng hình Hổ 1972 In tại Thomas de la R..

100.000 VND

50 Đồng Con Ngựa 1972

Tiền Việt Nam 50 Đồng Con Ngựa 1972Tờ 50 đồng  hình Ngựa 1972 In tại Bradbury Winkinson, A..

80.000 VND

200 Đồng Con Nai 1972

Tiền Việt Nam 200 Đồng Con Nai 1972Tờ 200 đồng con Nai năm 1972 được in tại Thomas de la Rue, A..

200.000 VND

10000 Đồng Đầu Trâu 1975 (HIẾM)

Tiền Việt Nam 10000 Đồng Đầu Trâu 1975Giá dao động từ 500 đến 1.000USD trở lên tùy thời điểm và..

0 VND

1000 Đồng Trương Công Định 1975 SPECIMEN (HIẾM)

Tiền Việt Nam 1000 Đồng Trương Công Định 1975Tiền chưa phát hành, dự kiến phát hành thì đến sự ..

0 VND

1000 Đồng Con Voi 1972

Tiền Việt Nam 1000 Đồng Con Voi 1972 Tiền giấy 1000 đồng  Ngày phát hành: 25.08.19..

70.000 VND

100 Đồng Con Trâu 1972

Tiền Việt Nam 100 Đồng Con Trâu 1972 Tờ 100 đồng 1972 được in tại Bradbury Winkinson, Anh ..

60.000 VND