Tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1958


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Bắc Việt 2 Hào 1958

Tiền Việt Nam Bắc Việt 2 Hào 1958Tờ 2 Hào năm 1958. Hình chìm : Ngôi sao 5 cánh. Kích thước : 1..

80.000 VND

Bắc Việt 1 Hào 1958

Tiền Việt Nam Bắc Việt 1 Hào 1958Tờ 1 hào 1958 mặt trước hình quốc huy, mặt sau hình xe lử..

80.000 VND

Bắc Việt 5 Hào 1958

Tiền Việt Nam Bắc Việt 5 Hào 1958Tờ 5 Hào năm 1958 Hình chìm : Ngôi sao 5 cánh Kích thước ..

250.000 VND

Bắc Việt 1 Đồng 1958

Tiền Việt Nam Bắc Việt 1 Đồng 1958Tờ 1 Đồng Năm 1958. Hình chìm : Ngôi sao 5 cánh. Kích th..

120.000 VND

Bắc Việt 2 Đồng 1958

Tiền Việt Nam Bắc Việt 2 Đồng 1958Tờ 2 đồng năm 1958. Hình chìm : Ngôi sao 5 cánhKích thước : 1..

350.000 VND

Bắc Việt 5 Đồng 1958

Tiền Việt Nam Bắc Việt 5 Đồng 1958Tờ 5 Đồng Năm 1958. Hình chìm : Ngôi sao 5 cánh.Kích thư..

250.000 VND

Bắc Việt 10 Đồng 1958 (10 Đồng Cụ Mượt)

Tiền Việt Nam Bắc Việt 10 Đồng 1958Tờ 10 Đồng Năm 1958. Hình chìm : Ngôi sao 5 cánh. Kích ..

400.000 VND