Tiền Việt Nam XHCN sau 1975


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

100 Đồng 1991

Giới thiệu 100 Đồng 1991100 Đồng năm 1991: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn, mặt sau là hình ch..

20.000 VND

500 Đồng 1988

Tiền Việt Nam 500 Đồng 1988..

10.000 VND

1000 Đồng 1987

Tiền Việt Nam 1000 Đồng 1987Mô tả- Hình minh họa- Tiền bán chất lượng tương đương,khác seri- Giá cả ..

400.000 VND

2000 Đồng 1987

Tiền Việt Nam 2000 Đồng 1987Mô tả- Hình minh họa- Tiền bán chất lượng tương đương,khác seri- Gi..

600.000 VND

5000 Đồng 1987

 Tiền Việt Nam 5000 Đồng  19875000 Đồng năm 1987: Mặt trước hình Quốc Huy, Bác Hồ, mặ..

90.000 VND

10.000 Đồng năm 1990 - HIẾM

Tiền Việt Nam 10.000 Đồng năm 199010.000 Đồng năm 1993: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn, Bác H..

300.000 VND

10.000 Đồng 1993 | 10k tiền giấy đỏ

Tiền Việt Nam 10.000 Đồng năm 1993: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn, Bác Hồ, mặt sau là hình thuyề..

70.000 VND

20.000 Đồng 1991 | 20k tiền giấy cotton 1991

Tiền việt Nam 20.000 Đồng  199120.000 Đồng năm 1991: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn, Bác..

70.000 VND

50.000 Đồng năm 1990 - HIẾM

Tiền Việt Nam 50.000 Đồng năm 1990 Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn và Bác Hồ, mặt sau là hình..

300.000 VND

50.000 Đồng năm 1994 | 50k tiền giấy xanh lá 1994

Tiền Việt Nam 50.000 Đồng năm 1994 50.000 Đồng năm 1994: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn ..

150.000 VND

100.000 Đồng 1994 | 100k tiền giấy cotton

Tiền Việt Nam 100.000 Đồng 1994  Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn và Bác Hồ, mặt sau ..

250.000 VND

5 hào 1985

Tiền việt Nam 5 hào 1985 Tờ 5 Hào: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau số 5 và hoa văn. Mô tả ..

100.000 VND

1 Đồng 1985

Tiền Việt Nam 1 đồng 1985 Tờ 1 Đồng: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau hòn Phụ Tử Hà Tiên. Mô tả..

25.000 VND

2 Đồng 1985

Tiền Việt Nam2 Đồng 1985Tờ 2 Đồng: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau bến cảng Xi Măng Hà Tiên.Mô tả-..

30.000 VND

5 Đồng 1985

Tiền Việt Nam 5 Đồng 1985 Tờ 5 Đồng: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau cầu Tràng Tiền ở Huế...

35.000 VND

10 Đồng 1985

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1985 Tờ 10 Đồng: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau đền Ngọc Sơn ở Hoàn Kiếm. ..

40.000 VND

30 Đồng 1985

Tiền Việt Nam 30 Đồng 1985 Tờ 30 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau chùa 1 cột ở..

300.000 VND

50 Đồng 1985 - Mẫu 1

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1985Tờ 50 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau thủy điện..

80.000 VND

50 Đồng 1985 - Mẫu 2

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1985Tờ 50 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau cầu Thăng Long..

80.000 VND

100 Đồng 1985

Tiền Việt Nam 100 Đồng 1985 Tờ 100 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau nông ..

150.000 VND

20 Đồng 1985

Tiền Việt Nam 20 Đồng 1985Tờ 20 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau chùa 1 cột ở H..

45.000 VND

500 Đồng 1985

 Tiền Việt Nam 500 Đồng 1985Tờ 500 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau là hìn..

250.000 VND

2 Đồng 1980

Tiền Việt Nam 2 Đồng 1980Tờ 2 Đồng 1980: Mặt trước là hình Quốc Huy và hoa văn, mặt sau là cầu ..

25.000 VND

10 Đồng 1980

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1980Tờ 10 Đồng 1980: Mặt trước là hình hoa văn, Hoa Sen, mặt sau là ..

30.000 VND

30 Đồng 1981 - số Seri NHỎ

Tiền Việt Nam 30 Đồng 1981Tờ 30 Đồng 1981: Mặt Trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau là hình b..

300.000 VND

30 Đồng 1981 - số Seri LỚN - HIẾM

Tiền Việt Nam 30 Đồng 1981 Tờ 30 Đồng 1981: Mặt Trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau là hình bế..

1.500.000 VND

100 Đồng 1980 Seri Lớn

Tiền Việt Nam 100 Đồng 1980 Tờ 100 đồng 1981: Mặt trước là hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau ..

170.000 VND

100 Đồng 1980 Seri Nhỏ

Tiền Việt Nam 100 Đồng 1980Tờ 100 đồng 1981: Mặt trước là hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau là h..

150.000 VND

5 Hào 1976

Tiền Việt Nam 5 Hào 1976  Tờ 5 Hào 1976: mặt trước là hình Quốc Huy, mặt sau là hình ản..

50.000 VND

1 Đồng 1976

Tiền Việt Nam 1 Đồng 1976 Tờ 1 Đồng 1976: mặt trước hình Quốc Huy, mặt sau là hình ảnh Nhà Máy..

30.000 VND

5 Đồng 1976

Tiền Việt Nam 5 Đồng 1976Tờ 5 Đồng 1976: Mặt trước hình Quốc Huy, mặt sau Bến Cảng Sài GònKích thước..

40.000 VND

10 Đồng 1976

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1976 Tờ 10 Đồng 1976: Mặt trước hình Quốc Huy, mặt sau hình ảnh Voi kéo gỗ ..

70.000 VND

20 Đồng 1976

Tiền Việt Nam 20 Đồng 1976Tờ 20 Đồng 1976: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau Máy Cày v..

120.000 VND

50 Đồng 1976

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1976Tờ 50 Đồng 1976: Mặt trước hình Ngôi Sao và Bác Hồ, mặt sau hình..

150.000 VND

10 Xu 1966

Tiền Việt Nam 10 Xu 1966 Tờ 10 Xu 1966: Mặt trước là hình ruộng Muối, mặt sau là hình Sông Cửu..

90.000 VND

20 Xu 1966

Tiền Việt Nam 20 Xu 1966 Tờ 20 Xu 1966: Mặt trước là hình rừng cao su, mặt sau là hình bộ đội ..

100.000 VND

50 Xu 1966

Tiền Việt Nam 50 Xu 1966Tờ 50 Xu 1966: Mặt trước là hình thu hoạch Mía , mặt sau là hình đan ch..

120.000 VND

1 Đồng 1966

Tiền Việt Nam 1 Đồng 1966Tờ 1 Đồng 1966: Mặt trước là hình ghe chở dừa Nam Bộ, mặt sau là hình ..

90.000 VND

2 Đồng 1966

Tiền Việt Nam 2 Đồng 1966 Tờ 2 Đồng 1966: Mặt trước là hình ảnh cây cầu Móng Sài Gòn, mặt ..

120.000 VND

5 Đồng 1966

 Tiền Việt Nam 5 Đồng 1966Tờ 5 Đồng 1966: Mặt trước là hình xưởng dệt Sài Gòn, mặt sau là ..

180.000 VND

10 Đồng 1966

Tiền Việt Nam 10 Đồng 1966Tờ 10 Đồng 1966: Mặt trước là hình 3 cô đại diện cho 3 miền, mặt sau ..

400.000 VND

50 Đồng 1966

Tiền Việt Nam 50 Đồng 1966Tờ 50 Đồng 1966: Mặt trước là hình công binh Xưởng, mặt sau là hình m..

1.400.000 VND